Địa chỉ: Hoà Tiến-Hùng Sơn-Hiệp Hoà
Điện thoại: 6.550.833
 • Nguyễn Thị Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế Toán
  • Điện thoại:
   0979120486
  • Email:
   vananhnt.kt@gmail.com
 • Ngô Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0865581628
  • Email:
   hienhungson@gmail.com
 • Hoàng Thị tiếp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0973898312
  • Email:
   chamhoang74@gmail.com
 • Nguyễn Thị Minh Khuê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ CM khối 3T+ NT
  • Điện thoại:
   0385798702
  • Email:
   khuemamnon@gmail.com
 • Lương Thị Anh Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ CM khối 4+ 5T
  • Điện thoại:
   0353346286
  • Email:
   luongthianhdao@gmail.com
 • Bùi Văn Tuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Y tế học đường
  • Điện thoại:
   0386322588
 • Phan Thị Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó CM
  • Điện thoại:
   0352014118
  • Email:
   phanthoa78@gmail.com
 • Lê Thị luân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng- Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0373086668
  • Email:
   luanhungson@gmail.com