Địa chỉ: Hoà Tiến-Hùng Sơn-Hiệp Hoà
Điện thoại: 6.550.833
 16/01/18  Hoạt động chuyên môn  162
GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG
 11/12/17  Hoạt động chuyên môn  142
Tổ chức cho trẻ hoạt động trong môi trường giáo dục
 14/04/17  Hoạt động chuyên môn  138
CHO TRẺ MẦM NON TRẢI NGHIỆM LÀM BÁNH TRÔI NƯỚC
 09/04/17  Hoạt động chuyên môn  155
Làm tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ
 23/02/17  Hoạt động chuyên môn  135
Giáo dục trẻ ăn hết xuất
 24/12/16  Hoạt động chuyên môn  132
LỚP 5 TUỔI A1 HỨNG THÚ TRONG GIỜ ÂM NHẠC