Địa chỉ: Hoà Tiến-Hùng Sơn-Hiệp Hoà
Điện thoại: 6.550.833
 22/04/21  Tin tức nhà trường  91
Trong trường mầm non việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ là một hoạt động rất quan trọng nhằm hình thành  cho trẻ những kĩ năng sống ban đầu.     
 23/03/21  Sinh hoạt chuyên môn  86
Hoạt động trải nghiệm là một cách học thông qua thực hành, với quan niệm việc học là quá trình tạo ra tri thức mới trên cơ sở trải nghiệm thực tế, dựa trên những đánh giá, phân tích trên những kinh nghiệm, kiến thức sẵn có. Như vậy, thông qua các hoạt động trải nghiệm, trẻ được cung cấp kiến thức, ...
 24/12/17  Hoạt động chuyên môn  151
Trao đổi kinh nghiệm tổ chức hoạt động dạy học lấy trẻ làm trung tâm
 15/11/17  Hoạt động chuyên môn  140
Cô đổi mới sáng tạo trẻ tích cực hoạt động