Địa chỉ: Hoà Tiến-Hùng Sơn-Hiệp Hoà
Điện thoại: 6.550.833
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TRƯỜNG MN HÙNG SƠN THỰC HIỆN BA CÔNG KHAI CUỐI NĂM HỌC 2021-2022

Thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021- 2022 của nhà trường. Trường MN Hùng Sơn  công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2021- 2022 như sau:

1. Công tác triển khai thực hiện:

Nhà trường đã bám sát các văn bản, công văn hướng dẫn chỉ đạo của phòng GD& ĐT, Hiệp Hòa, tổ chức thực hiện công khai kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị theo công văn số 165/SGD&ĐT ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Sở GD&ĐT về việc triển khai thực hiện  TT 36/2017/TT-BGD ĐT, ngày 28 tháng 12/2017 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo về Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo. Công văn số 400/ CV- PGD&ĐT ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Phòng GD&ĐT  về việc chỉ đạo thực hiện “ 3 công khai” trong cơ sở giáo dục.

2. Các nội dung công khai :

Công khai các biểu mẫu 01,02,03,04 của Thông tư 36.

Công khai các biểu mẫu 01,02,03,04,05 của Thông tư 19.

Công khai các biểu mẫu 02,03,04, của Thông tư 61 và 90

Ngoài ra công khai các khoản thu phục vụ người học theo thời điểm

3. Thời điểm công khai

        3.1 Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

Nhà trường đã công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; công khai điều kiện giáo dục tại biểu mẫu 01, 02, 03, 04 của Thông tư 36 theo thời điểm, cập nhật vào tháng 9 hàng năm và cập nhật khi có thông tin mới, có thay đổi về số liệu.

      3.2 Công khai tài chính

Các biểu công khai tài chính theo Thông tư 19 và Thông tư 61, 90 đã được nhà trường thực hiện nghiêm túc theo quy định, công khai chính xác và đầy đủ các biểu mẫu. Công khai vào tháng 5, tháng 6 và cập nhật vào tháng 9 hàng năm.

4. Hình thức công khai:

Sau khi cập nhật thông tin trong các biểu mẫu công khai, nhà trường đã thực hiện công khai trên trang web của nhà trường và công khai trên bảng tin tại văn phòng nhà trường

* Đánh giá chung:

Nhà trường đã thực hiện tốt “3 công khai” theo quy định tự đánh giá chấm điểm cuối năm đạt 357 điểm, tự xếp loại: Tốt. Trường Mầm non Danh Thắng công khai kết quả thực hiện “3 công khai” cuối năm tại thời điểm tháng 5/2022 năm học 2021- 2022 (Kèm theo các biểu mẫu theo quy định)


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tác giả: Trường Mầm non Hùng Sơn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết