Địa chỉ: Hoà Tiến-Hùng Sơn-Hiệp Hoà
Điện thoại: 6.550.833
 05/09/17  Hoạt động chuyên môn  135
Bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL,GV LẦN thứ nhất
 12/05/17  Hoạt động chuyên môn  137
Quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
 24/04/17  Hoạt động chuyên môn  136
Trẻ hứng thú khám phá hoạt động
 23/02/17  Hoạt động chuyên môn  137
Tổ chức những trò chơi chữ cái m,n,i
 10/12/16  Hoạt động chuyên môn  133
Cùng nhau học tập BDCM nghiệp vụ
 23/09/14  Hoạt động chuyên môn  129
Phụ huynh có vai trò quan trọng quyết định kết quả học tập của con
 23/09/14  Hoạt động chuyên môn  144
Sau hơn một năm thực hiện đổi mới phương pháp dạy dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường phổ thông, đối với môn Ngữ Văn hay môn khác đều đem lại hiệu quả nhất định
 23/09/14  Hoạt động chuyên môn  18
Nắm đặc điểm học sinh miền núi để làm tốt công tác giáo dục